Jaka powinna być dobra umowa – cz.1

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dobra umowa to nasza gwarancja na wypadek niewywiązywania się drugiej strony z postanowień umownych.

Każdy z nas codziennie, nawet nieświadomie, zawiera szereg umów, jak zakup pieczywa, czy przejazd taksówką. To przykłady drobnych umów, które nie wymagają pisemnego precyzowania wzajemnych uprawnień i obowiązków obu stron. Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy przychodzi nam zawrzeć wszelkie inne umowy, wykraczające poza kategorię tych drobnych, codziennych.

Dobra umowa na piśmie

Nawet gdy współpraca z kontrahentem zapowiada się obiecująco, to nie warto poprzestawać na dobrych intencjach i ustnych ustaleniach treści umowy. Jeśli druga strona będzie się należycie wywiązywać z postanowień umownych, to być może nie będzie potrzeby zaglądania do jej treści. Jednak doświadczenie uczy, że często to życzeniowe myślenie. Przypadki naruszania umów są dziś niestety powszechne. Jeśli zawczasu zadbamy o pisemne potwierdzenie wzajemnych praw i obowiązków stron, zaoszczędzimy sobie w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów. Przykładowo nasz kontrahent nie będzie mógł kwestionować, że dany zakres czynności nie leży w jego gestii, bo będzie to precyzyjnie określone na piśmie. Jeśli nasz partner biznesowy nie będzie się prawidłowo wywiązywać z realizacji kontraktu, z dobrą pisemną umową zdecydowanie łatwiej będzie nam egzekwować swoje uprawnienia przed sądem. Pisemna umowa jest podstawowym dowodem w postępowaniu sądowym.

Klauzule umowne

Co istotne, w pisemnej umowie możemy zawrzeć wiele dodatkowych postanowień (klauzul), które będą nas zabezpieczały na wypadek nienależytego wykonania umowy i w wielu przypadkach pozwolą uniknąć długiej (i dodajmy niechcianej) drogi sądowej.

W szczególności warto stosować klauzulę kary umownej. Określenie w umowie konkretnych kar umownych, jakimi zostanie obciążony nasz kontrahent w przypadku niewywiązania się z postanowień kontraktowych, jest skutecznym instrumentem w ewentualnym sporze z nieuczciwą stroną umowy.

W zależności od rodzaju umowy możemy też zastosować m.in. klauzulę zachowania poufności, zakazu konkurencji, umowne prawo odstąpienia i inne. Wszystko zależy od przedmiotu umowy i ryzyka, jakie chcemy zminimalizować. Wiadomo, im precyzyjniej określimy uprawnienia i obowiązki stron, a także sposób realizacji postanowień umownych, tym większą będziemy mieli gwarancję na wypadek nienależytego wykonania umowy.

W następnych postach napiszę, od czego należy zacząć przed zawarciem umowy. Podpowiem też jak napisać dobrą umowę, co powinno się w niej znaleźć i jakie klauzule umowne będą przydatne.

W razie pytań, wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 

Podobne posty

Zwiększona ochrona...

Zastanawiając się, jak uniknąć problemu tzw. niechcianych lokatorów, warto...

Jak sprawdzić wiarygodność...

Zanim rozpoczniemy negocjacje treści umowy, warto zacząć od jednej prostej czynności,...

Komparycja umowy –...

Poprawne oznaczenie stron umowy w jej początkowej części zwanej komparycją jest...