WSPÓŁPRACA

Kancelaria świadczy usługi prawne, oparte na modelu współpracy dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Klienta.  Pomoc prawna może przybrać formę stałej współpracy, jak i doraźnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów usługi prawne mogą być również świadczone drogą elektroniczną.

Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego ustalana jest stosownie do rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, koniecznego nakładu pracy do realizacji zlecenia, a także przy uwzględnieniu przepisów prawa określających stawki minimalne za czynności radców prawnych.
Mając na celu dostosowanie modelu współpracy do potrzeb i możliwości każdego Klienta, Kancelaria proponuje jeden z następujących systemów wzajemnych rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wariant wynagradzania dedykowany Klientom objętym stałą obsługą prawną, rozliczane miesięczne w ustalonej w umowie wysokości.

Wynagrodzenie jednostkowe

Ten system wynagradzania stosowany jest przez Kancelarię dla każdego odrębnie zlecenia, w oparciu o rodzaj sprawy, stopień zawiłości
i przewidywany nakład pracy niezbędny na realizację zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Wariant opierający się o ustaloną w umowie stawkę za godzinę pracy radcy prawnego.

shutterstock_551790658