POMOC PRAWNA ONLINE

Mając na celu jak najlepsze dostosowanie oferty do Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości, Kancelaria świadczy również usługi prawne drogą elektroniczną. Bez potrzeby osobistego spotkania z radcą prawnym, mogą Państwo w krótkim czasie uzyskać pomoc prawną, w szczególności poradę prawną, opinię prawną, projekt umowy lub pisma procesowego (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji, skargi, zażalenia).

W celu uzyskania pomocy prawnej online należy za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej przesłać wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem sprawy i ewentualnymi załącznikami. Kancelaria prześle odpowiedź ze wskazaniem kosztu usługi i terminu jej realizacji.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ

Oświadczam, że akceptuję Regulamin świadczenia pomocy prawnej online
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
i jego załącznikach na potrzeby realizacji usługi pomocy prawnej online.


shutterstock_372415801