Komparycja umowy...

Poprawne oznaczenie stron umowy w jej początkowej części zwanej komparycją jest istotne w kontekście skuteczności umowy oraz zabezpieczenia naszych interesów. Aby podnieść bezpieczeństwo transakcji, warto sprawdzić wiarygodność naszego partnera biznesowego, o tym jak ją zweryfikować...