Jak sprawdzić...

Zanim rozpoczniemy negocjacje treści umowy, warto zacząć od jednej prostej czynności, która znacząco podniesie bezpieczeństwo transakcji, czyli od sprawdzenia wiarygodności kontrahenta.  Jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca, to figuruje on (a przynajmniej powinien figurować) w...

Jaka powinna być...

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dobra umowa to nasza gwarancja na wypadek niewywiązywania się drugiej strony z postanowień umownych. Każdy z nas codziennie, nawet nieświadomie, zawiera szereg umów, jak zakup pieczywa, czy przejazd taksówką. To przykłady drobnych umów, które nie...