Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Zanim rozpoczniemy negocjacje treści umowy, warto zacząć od jednej prostej czynności, która znacząco podniesie bezpieczeństwo transakcji, czyli od sprawdzenia wiarygodności kontrahenta. 

Jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca, to figuruje on (a przynajmniej powinien figurować) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To jawny rejestr, w którym każdy zainteresowany, znając NIP lub REGON przedsiębiorcy, może bezpłatnie sprawdzić jego dane, bez wychodzenia z domu. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl w zakładce „Znajdź przedsiębiorcę”.

Dane przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W pierwszej kolejności możemy tu zweryfikować, czy zgadzają się podstawowe dane identyfikacyjne, podane przez kontrahenta. Warto zwrócić też uwagę na rubrykę „Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności”. Nierzadko przedsiębiorcy korzystają z takiej furtki w przypadkach problemów z płynnością finansową. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca w okresie zawieszonej działalności nie może zawierać nowych umów. Warto zatem przemyśleć, czy chcemy w takim przypadku nawiązywać współpracę.

Przydatna może się też okazać informacja odnośnie „Małżeńskiej wspólności majątkowej”. Jeśli w tej rubryce widnieje adnotacja „Tak” (potwierdzająca pozostawanie przez przedsiębiorcę w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej), oznacza to, że możemy domagać się zgody małżonka kontrahenta na zawarcie umowy. Znacząco zabezpieczy to nasze interesy na wypadek ewentualnego postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Pamiętajmy, że zgoda małżonka na zawarcie umowy uprawnia nas do egzekucji długu z całego majątku objętego wspólnością majątkową małżonków, a nie tylko z majątku dłużnika.

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta w rejestrze przedsiębiorców KRS

Drugim portalem internetowym pozwalającym w łatwy sposób poddać analizie wiarygodność kontrahenta jest internetowa wyszukiwarka podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dostępna na stronie: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

Każdy może tu zweryfikować dane spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, a także spółdzielni, czy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski.

KRS zawiera szereg przydatnych informacji dostępnych bezpłatnie. Oprócz danych identyfikujących podmiot warto zwrócić uwagę na oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania naszego potencjalnego partnera biznesowego oraz osób wchodzących w jego skład, zamieszczone w dziale 2 rejestru przedsiębiorców. Pamiętajmy, że skutecznie może zostać zawarta umowa tylko wówczas, gdy w imieniu danej spółki występują uprawnione osoby.

W kontekście zredukowania ryzyka związanego z podpisaniem umowy odsyłam też do działu 4 i 6 rejestru przedsiębiorców KRS. Jeśli spółka, z którą planujemy nawiązać współpracę, ma zamieszczone dane w dziale 4, powinniśmy co najmniej zachować ostrożność. W tym dziale znajdziemy bowiem dane na temat zaległości podatkowych i celnych firmy objętych egzekucją, jeśli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji. Tu zamieszczone są także informacje o należnościach, do których poboru zobowiązany jest ZUS, objęte egzekucją, jeśli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji. Z całą pewnością ryzyko związane z transakcją handlową znacząco się podniesie w przypadku wpisów w dziale 4 rejestru. Z kolei w dziale 6 warto zapoznać się m.in. z informacją o otwarciu likwidacji, czy zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Reasumując, bez wychodzenia z domu możemy za pośrednictwem ww. wyszukiwarek internetowych w łatwy sposób sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Dysponując szerszą wiedzą o jego sytuacji prawnej i kondycji finansowej, ocenimy ryzyko związane z transakcją i przemyślimy, czy nawiązanie współpracy handlowej będzie bezpieczne dla naszych interesów.

 

Podobne posty

Zwiększona ochrona...

Zastanawiając się, jak uniknąć problemu tzw. niechcianych lokatorów, warto...

Jaka powinna być dobra umowa...

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dobra umowa to nasza gwarancja na wypadek...

Komparycja umowy –...

Poprawne oznaczenie stron umowy w jej początkowej części zwanej komparycją jest...