Jak sprawdzić...

Zanim rozpoczniemy negocjacje treści umowy, warto zacząć od jednej prostej czynności, która znacząco podniesie bezpieczeństwo transakcji, czyli od sprawdzenia wiarygodności kontrahenta.  Jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca, to figuruje on (a przynajmniej powinien figurować) w...